ฝากบอกกล่าว

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กำหนดวันที่ ๖-๒๐ เมษายนของทุกปี โดยเห็นว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนให้ซึมซาบในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ร่วมกับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหารเป็นประจำทุกปี โดยเน้นพัฒนาเยาวชนในด้าน
- มีความรู้พระพุทธศาสนา
- ฝึกหัดกิริยามารยาท
- สร้างความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสาธุชนเป็นจำนวนมาก และได้ถวายความอุปถัมภ์กิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น
- รับจองเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
- รับจองเป็นเจ้าภาพถวายอุปกรณ์
- รับจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า และเพล (กลางวัน)
- รับจองเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ บ่าย และค่ำ