ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส

วันอดีตเจ้าอาวาส

             คณะสงฆ์วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กำหนดวันมรณภาพแห่งพระเดชพระคุณพระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร ป.ธ. ๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ และรองเจ้าคณะภาค ๓ เป็นวันอดีตเจ้าอาวาส กำหนดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้

              เวลา ๑๐.๓๐ น.   พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
              เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล                                                     

              เวลา ๑๖.๐๐ น.   บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน