ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 
กำหนดวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
 เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน