ฝากบอกกล่าว

ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  ถนนจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญของวัด ๕ องค์ในวาระเดียวกัน  กำหนดการ  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีบวงสรวง   เวลา ๑๕.๔๙ น.  สมาทานศีล และร่วมเจริญพระธรรมจักร ๙ จบ  เวลา ๑๗.๔๙ น.  ประกอบพิธีเททองหล่อพระ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาและร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทอง หรือร่วมบริจาคสมทบในการนี้โดยทั่วกัน