คณะสงฆ์ภาค๓

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี

 

 

เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ  จังหวัดลพบุรี

 

·      อำเภอเมือง

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูภาวนาโสภณ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูโสภิตนิมมานการ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูสิริจริยาภรณ์

 

·      อำเภอท่าวุ้ง

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอนุยุตศาสนกิจ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์

 

·      อำเภอบ้านหมี่

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูสุตคุณากร

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูวิมลสังวรกิจ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครุวาปีธรรมารักษ์

 

·      อำเภอโคกสำโรง 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูภัทรปัญญาวุธ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด)

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล) 

 

·      อำเภอหนองม่วง 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูประภัทรธรรมทิน (ทิน)

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูมโนสิทธิการ

 

·      อำเภอสระโบสถ์ 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูคุณสัมบัน

 

·      อำเภอโคกเจริญ 

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูสุวัฒน์จันทโชติ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูสิริธรรมประยุต

 

·      อำเภอพัฒนานิคม 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูภัทรธรรมคุณ

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูรังษีกิจจาทร

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูสุธรรมนิวิฐ

 

·      อำเภอชัยบาดาล

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูบุญบาลประดิษฐ์

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูสุนทรธรรมทิน

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูมงคลสุนทร

 

·      อำเภอท่าหลวง 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุดมวรรักษ์

 

·      อำเภอลำสนธิ

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูสิริธารากร (วิรัตน์)

o  รองเจ้าคณะฯ  พระครูศีลสังวรพิมล  (กำจัด)