คณะสงฆ์ภาค๓

คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี


เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ  จังหวัดสิงห์บุรี

 

·      อำเภอเมือง

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิธานปริยัติคุณ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระศรีปริยัตโยดม

 

·      อำเภออินทร์บุรี

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูสุวรรณวิโรจน์

o  รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูโสภณโพธิธรรม

 

·      อำเภอพรหมบุรี

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระศรีปริยัตโยดม  รก.

 

·      อำเภอบางระจัน

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิริยโสภิต

o  รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ

 

·      อำเภอค่ายบางระจัน

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิชิตวุฒิคุณ

 

·      อำเภอท่าช้าง

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์