ฝากบอกกล่าว - ข่าวสาร

ร่วมพิธีเททองหล่อพระสำคัญ ๕ องค์

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เชิญร่วมงานบุญพิธีเททองหล่อพระสำคัญของวัดบพิตรพิมุข ๕ องค์ ในวาระเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

กิจกรรมวันอดีตเจ้าอาวาส

กุมภาพันธ์-วันอดีตเจ้าอาวาส-วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เมษายน-โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กิจกรรมวันสารทไทย

กันยายน-วันสารทไทย แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ธันวาคม-วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันมอบทุนการศึกษา

กันยายน-วันมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สิงหาคม-วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กรกฎาคม-วันเข้าพรรษา-วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

กิจกรรมในวันสงกรานต์

เมษายน-กิจกรรมในวันสงกรานต์-๑๓ เมษายน